Seenons

“Wij gebruiken technologie om mensen samen te brengen voor een restafval vrije wereld.”

“Op dit moment komen wij op alle vlakken grondstoffen tekort. En dat terwijl wij op grote schaal afval richting de verbrandingsoven brengen. Dit moet anders. Daarom hebben Jorn en ik in 2019 Seenons opgericht. Ons doel is om zoveel mogelijk grondstoffen te redden uit het restafval. Het is tijd voor een grondstoffenrevolutie!”

Joost Kamermans
CEO Seenons

Waarom kiezen voor Seenons?

Jaarlijks belandt meer dan 2 megatons van bedrijfsafval in de verbrandingsovens of op de stortplaats in Nederland. Het huidige systeem is inefficiënt en moet anders, vooral als wij  in 2050 100% circulair willen zijn. In 2022 moeten alle bedrijven, organisaties en overheden eraan geloven. De hoeveelheid restafval, dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval, moet gehalveerd worden ten opzichte van cijfers van 2012: van 2 miljoen ton naar 1 miljoen ton.

Wij helpen bedrijven op weg naar zero waste.

Met Seenons zetten wij technologie en slimme logistiek in om iedereen in de afvalketen samen te brengen om afval (waardevolle grondstoffen) te redden.

Ons platform en handige app koppelen recyclebaar fijnmazig bedrijfsafval aan bedrijven die het een tweede leven geven. Door onze slimme logistiek kan het afval regelmatig ingezameld worden en dit via de meest efficiënte en duurzame route; minder verkeer en minder CO2.

Kiezen voor Seenons betekent:

  • Via ons platform vind je de meest duurzame oplossing voor jouw bedrijfsafval.

  • We geven je inzicht in je afval impact en helpen je in het verminderen van je afval.

  • We zorgen dat jouw afval niet in bij het restafval eindigt, maar een 2e leven krijgt.

Hoe Seenons werkt – beelden zeggen meer dan woorden!